Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Medzinárodné umelecké sympózium DUNART. COM – už po deviatykrát

2019. aug. 08

V čase od 9. do 18. augusta 2019 sa v mestskom lesoparku Pomlé už po deviatykrát usporadúva medzinárodné umelecké sympózium DUNART. COM. Prvoradým cieľom sympózia je vytváranie kontaktov v umeleckej spoločnosti medzi talentovanými domácimi a zahraničnými, medzi profesionálne uznanými a mladými usilovnými umelcami, a po vzájomnom osvojení si umeleckých pracovných metód a myslení vytvoriť nový intelektuálny spolok.
Sympózium je každoročne tematické. Názov a tematika deviateho stretnutia je:
„LEVITÁCIA”. Levitácia (po latinsky levitas) znamená ľahkosť. Stav, v ktorom sa objekt porazením gravitačnej sily neustále vznáša vo vzduchu bez toho, aby prišiel do kontaktu s iným predmetom Existuje veľa techník, pomocou ktorých je možné vyvolať levitáciu. Rôzne prejavy vzostupu môžu poukazovať na nejaký odkaz: môže symbolizovať odtrhnutie od zeme, alebo vzostup k transcendentnému. Levitáciu možno chápať aj ako vznášanie ducha prostredníctvom sily ducha, aby putovala cestou vnútorného rozvoja.
Tvoriví umelci sympózia na uvedené myšlienky reflektujú vo svojich tu vytvorených dielach. Výťažok zo sponzorských obrázkov vytvorených tvorcami bude venovaný na výučbu znevýhodneného dieťaťa.

Tvoriví umelci tohtoročného sympózia sú:
Reshat Ameti (MK)
Annamaria Bem (PL)
Esse Bánki Ákos (HU)
Ferencz Zoltán (RO)
Vladimír Franz (CZ)
Gáspár Annamária (HU)
Gombos Andrea (HU)
Kakas Olívia (SK/HU)
Kiss Márta (SK)
Labancz István (HU)
Majoros Áron Zsolt (HU)
Mayer Éva (SK/HU)
Ionel Mihai (RO)
Ráskai Szabolcs (HU)
Gabriela Staszak (PL)
Ida Saudková (CZ)

Podrobný program umeleckého sympózia nájdete nižšie.

Zdroj a foto: facebookovská stránka Dunart.com9 Somorjai Nemzetközi Művésztelep