Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Mestská knižnica opäť rozšírila svoj knižničný fond

2019. nov. 19

Mestskej knižnici Zsigmonda Zalabaiho sa opäť podarilo získať grant. Vďaka sumy vo výške 1500 € z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia inštitúcia mohla rozšíriť svoj knižný fond o 165 nových titulkov, ktoré vyšli v domácich vydavateľstvách.
Vedenie Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho aj touto cestou sa chce poďakovať Fondu na podporu umenia.