Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Miluj každú kvapku vody – v šamorínskej zuške zahájili projekt Erasmus

23. okt 2017.

Po úspešnom projekte Comenius v Základnej umeleckej škole Štefana Németha-Šamorínskeho odštartovali nový európsky projekt s názvom Love Every Drop – Miluj každú kvapku vody. Koordinátorom aj tohto programu je riaditeľka školy PaedDr. Irena Szűcsová, ktorá uviedla: ide o ďalší projekt financovaný Európskou úniou a ako aj z názvu vyplýva, je zameraný na ochranu pitnej vody.
„Je to nesmierne aktuálna téma, keďže viac ako miliarda ľudí po celom svete nemá prístup ku zdravej pitnej vode. Štatistiky hovoria, že viac ako dva milióny detí zomiera každý rok z dôvodu nedostatku zdravej pitnej vody a sú napádané chorobami s tým spojenými. Politika Európskej Únie sa preto zameriava na ochranu vodných zdrojov – o tom je aj Erasmus“, povedala.
Cieľom projektu „Miluj každú kvapku“ je upozorniť verejnosť na miestnej aj globálnej úrovni na to, aká dôležitá je pre ľudstvo pitná voda a aké jednoduché opatrenie môžu podstatne znížiť jej spotrebu. Projekt prináša pre žiakov ZUŠ príležitosť pracovať v celoeurópskom multilaterálnom prostredí. Nadviažu sa kontakty medzi zúčastnenými školami, žiaci sa oboznámia s mladými ľuďmi z celej Európy, pričom zdokonalia aj svoje znalosti v cudzích jazykoch. Medzinárodným koordinátorom projektu je Litva, okrem Slovenska sa doň zapája Portugalsko, Taliansko, Turecko a Maďarsko. Projekt odšartoval v septembri a bude trvať dva roky. Okrem riaditeľky ZUŠ, ktorá projekt na miestnej úrovni koordinuje, prácu žiakov vo veku 12-16 rokov riadia pedagogičky Akad. mal. Anna Mráziková a Mgr. art. Slávka Buliková – Lacza.

Zdroj: Alex Strieženec