Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Na Nádvorí Koruny sa konala spomienková slávnosť

09. okt 2017.

6. októbra 2017 sa konala v réžii Miestnej organizácie Csemadoku v Šamoríne a mládežníckej organizácie Via Nova – Új Út Somorja spomienková slávnosť k 168. výročiu popravy trinástich maďarských martýrov pri meste Arad (Rumunsko). Hlavným rečníkom podujatia bol András Mészáros, predseda Miestnej organizácie Csemadoku vo Štvrtku na Ostrove, ktorý uviedol: aradskí martýri sú pre nás i dnes príkladom statočnosti, vernosti a slobodumilovnosti. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia kresťanských cirkví – evanjelická farárka Jana Fördős, farár reformovanej cirkvi András György a rímskokatolícky kaplán Csaba Mikus. Vedenie mesta zastupoval Csaba Orosz, viceprimátor mesta Šamorín.