Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Nový župan a poslanci zložili sľub

06. dec 2017.

4. decembra 2017., v pondelok zložil sľub za predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a spolu s ním aj 40 nových poslancov. Najsilnejšou frakciou nového župného parlamentu je trinásťčlenný klub, tvorený poslancami dunajskostredského a galantského okresu za Stranu maďarskej komunity, ktorého členom je aj Csaba Orosz, viceprimátor nášho mesta. Poslanci za SMK zložili sľub v slovenčine aj v maďarčine. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v tomto mesiaci má pred sebou dve mimoriadne zasadnutia, aby mohlo schváliť rozpočet na rok 2018 a vytvoriť odborné komisie. Na tlačovej konferencii nový predseda Trnavského samosprávneho kraja uviedol, že chce vytvoriť otvorený, transparentný úrad a z neviditeľného úradu spraviť taký, ktorý slúži občanom.