Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Obnova ciest a chodníkov v roku 2017

19. apr 2017.

Počas tohto roka bude v našom meste obnovených viacero úsekov ciest a dôjde aj k vybudovaniu nových parkovacích miest a chodníkov. Rekonštrukčné a stavebné práce budú realizované od apríla do novembra.

„Čím skôr by sme chceli začať s úpravou okolia kríža na ulici Pri hrádzi – uviedol Ing. Ladislav Tóth, samostatný odborný referent Referátu dopravy, verejného poriadku a bezpečnosti Mestského úradu. – Zelená plocha okolo pamiatky bude rozšírená asi na dvojnásobok súčasnej rozlohy a ohraničená dlaždicami, následne tu vybudujeme kruhový objazd. Bude riešený aj odtok dažďovej vody. Keďže približne polovica dotknutého územia spravuje Slovenský vodohospodársky podnik, zatiaľ čakáme na schválenie nášho zámeru. Výstavba by mala byť dokončená behom júna.“

Na Gazdovskom rade bolo v tomto mesiaci opravených viac prepadnutých úsekov cesty a chodníka. V máji bude asfaltová pokrývka cesty obnovená a dôjde aj k rozšíreniu zúžených úsekov.

V máji a v júni bude obnovená asfaltová pokrývka Krížnej ulice, od Vinohradskej po Novú ulicu; dôjde aj k vybudovaniu nového chodníka. Na Požiarnickej, od vyústenia do Pomlejskej cesty až po hasičskú stanicu budú rekonštruované parkovacie miesta, vďaka čomu ich stav bude vyhovovať platným predpisom. V máji a v júni dostane novú asfaltovú pokrývku aj časť Pomlejskej cesty a Hlavnej ulice, v mestskej časti Bučuháza bude vybubnovaná nová cesta vedúca ku stavebným pozemkom. Na jún a júl je naplánovaná obnova asfaltového povrchu terminálov autobusovej stanice, počas leta má prebehnúť aj modernizácia verejného osvetlenia na určitých úsekoch ulíc Hlavná a Kláštorná. V septembri a v októbri bude na Jazdeckej ulici obnovená asfaltová pokrývka vozovky, vybuduje sa nový chodník a dôjde aj ku reorganizácii dopravy. Finalizácia realizačných plánov práve prebieha. Posledná väčšia výstavba tohto druhu bude v roku 2017 realizovaná na Čilistovskej ceste, pri tzv. „vojenskom bloku“, kde mesto mieni vybudovať 26-28 nových parkovacích miest.

Vedenie mesta a spoločnosti Area Šamorín s.r.o. aj touto cestou ďakuje obyvateľom dotknutých ulíc a mestských častí za ich trpezlivosť a porozumenie.