Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Obnovené Centrum Vita Humana otvorila svoje brány

13. sep 2017.

Za účasti domácich a zahraničných hostí otvorila dňa 8. septembra 2017 svoje brány na Mliečňanskej ceste č. 25. obnovené Centrum Vita Humana. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili predstavitelia mesta Šamorín primátor Gábor Bárdos, viceprimátor Csaba Orosz a Ing. Edita Bauer, predsedníčka bytovej, sociálnej a zdravotnej komisie mestského zastupiteľstva, ďalej Dr. Attila Beneda, zástupca štátneho sekretára v oblasti pre rodinu a mládež Ministerstva ľudských zdrojov Vlády Maďarska, János Pataki, predseda Spoločenstva rodinných združení Karpatskej kotliny, rímskokatolícky kaplán Csaba Mikus a evanjelická farárka Jana Fördős.
Občianske združenie získalo na modernizáciu a dokončenie centra na Mliečňanskej ceste od Ministerstva ľudských zdrojov Vlády Maďarska sumu vo výške 460 tisíc forintov. Katalin Bándy, predsedkyňa združenia Vita Humana povedala: poslaním združenia je skvalitňovanie života ľudí, celého ľudského spoločenstva cez podporu a ochranu ľudského života, podporu všestrannej a komplexnej výchovy mládeže a dospelých, formou kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.
„Toto centrum by chcelo ponúknuť domov pre metódu prirodzeného plánovania rodičovstva, takzvanej Billingsovej metódy, ako aj pre sexuálno-pedagogický program pre mládež Teen Star, ktoré sa práve zakoreňuje na Južnom Slovensku – uviedla. – Centrum zabezpečuje miesto na stretnutie aj duchovným spoločenstvám, napríklad spoločenstvu Modlitby matiek, manželskej skupine Plamienok – Fires a spevokolu priateľov Vita Humany.”
V centre počas pracovných dní, v predpoludňajších hodinách už osem rokov sa úspešne uskutočňuje hudobný program pre najmenších, t. j. pre deti do veku 3-4 rokov a ich rodičom. Od júla tohto roka beží aj nemecko-anglický jazykový krúžok pre deti vo veku od 3 do 11 rokov pod vedením lektorky Veroniky Világiovej a výtvarná dielňa pod vedením Judity Morozjukovej.