Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Od 14. decembra opäť Vianočné trhy!

05. dec 2017.

Od 14. do 16. decembra 2017 na Hlavnom námestí sa opäť konajú Vianočné trhy, ktoré okrem iného ponúkajú tradičné ľudovoumelecké výrobky, lahôdky, ako aj pestrý sprievodný program.

Program počas Vianočných trhov

14. december 2017
16:00 – vystúpenie mažoretiek zo ZŠ Mateja Bela a Vianočný program MŠ na Dunajskej ulici
16:30 – vianočný program ZŠ Mateja Korvína
16:45 – vianočný program MŠ na Veternej ul.
17:15 – vianočný program DFS Prvosienka
17:30 – Simi Dance
18:00 – hasičská dychová hudba v podaní dychového orchestra DHZ Šamorín
19:00 – Ati Mezei – vianočné piesne
20:00 – acapella koncert skupiny For You

15. december 2017
16:00 – vianočný program MŠ Gazdovský rad
16:15 – vianočný program MŠ Školská
16:30 – vianočný program jazykovej školy English Star zo ZŠ Mateja Bela
16:45 – mažoretky zo ZŠ Mateja Bela
17:15 – vianočný program MŠ slov. Školská
18:00 – vianočný program speváckeho zboru ZUŠ  a skupiny Gaudium
18:30 – vystúpenie speváckeho zboru HÍD
19:30 – jazzový koncert skupiny Traditional Club Revival

16. december 2017
9:30 – Kuttyomfitty: Betlehemská hviezda, predstavenie pre deti  v maďarskom jazyku
11:00 – Koledníci idú – najkrajšie vianočné koledy zo Slovenska, z Moravy a z Čiech

Možnosť zmeny programu vyhradená

Foto: folklorfest.sk