Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Opatrovateľský kurz pre nezamestnaných

10. mája 2017.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede organizuje od 2. júna 2017 opatrovateľský kurz pre nezamestnaných. Po absolvovaní kurzu získajú záujemcovia osvedčenie platné na území celej Európskej úne, vydané v slovenskom a nemeckom jazyku, ktoré ich oprávňuje na vykonávanie činnosti opatrovateľa/opatrovateľky v domácnosti a v sociálnych zariadeniach a au-pair detí. Ako bonus získajú absolventi potvrdenie o ukončení 8 hodinového kurzu prvej pomoci, ktoré môžu použiť v autoškole alebo v zamestnaní.

Rekvalifikačný kurz trvá do 4. júla 2017.

Dôležitá informácia: nezamestnaním, ktorí sa zúčastnia kurzu, pripadá povinnosť najneskôr do 15-ich dní pred začatím kurzu odovzdať Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vyplnený formulár typu „B“ – Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie. Formulár je dostupný na ÚPSVaR.

Kontakty a bližšie informácie:

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede
Alžbetínske 1203, 4 – poschodie, č. dverí 404

(vedľa VUB pobočky, bývalá budova Perfekts)
929 01 Dunajská Streda
Telefónne číslo: 031-552 26 87
Mobil: 0903-558 908
e-mail: dunajskastreda@redcross.sk
Facebook: Slovenský Červený kríž DS

Ilustračné foto, zdroj: allnursingschools.com