Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Oslava pre jubilantov v príjemnej atmosfére

2019. jún. 25

V priestoroch klubu dôchodcov sa dnes za účasti primátora nášho mesta Csabu Orosza a viceprimátora Gábora Veresa uskutočnila tradičná oslava pre jubilantov. Primátor uviedol, že popri podpore kultúry a športu v našom meste samospráva kladie veľký dôraz aj na vytvorenie vhodných podmienok pre seniorov. Podľa viceprimátora sú životné skúsenosti a názory starších ľudí dôležité pre vedenie mesta. Občania, ktorí v mesiaci jún oslávili svoje 70., 75., 80., 85. alebo vyššie narodeniny – pozvaných bolo celkovo 32 hostí –, počas oslavy obdržali aj symbolický dar mesta.
Našim jubilantom aj touto cestou blahoželáme a prajeme im veľa zdravia!