Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

OZNAM PRE OBČANOV

10. dec 2019.

Oznamujeme občanom nášho mesta, že Štatistický úrad Slovenskej republiky v období 9. decembra 2019 do 11.januára 2020 uskutoční zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 250/2017 Z. z.
Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb.
Zamestnanec Štatistického úradu SR je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú zamestnancom Štatistického úradu SR sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Ing. Ervin Sármány prednosta úradu