Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Poslanec NR SR upozorňuje: môže zaniknúť užívanie náhradného pozemku!

07. dec 2017.

Poslanec Národnej rady Slovenskej Republiky, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Martin Fecko sa v týchto dňoch obrátil na samosprávy s upozornením pre občanov, ktorý užívajú náhradné pozemky. Jeho výzvu zverejňujeme bez zmien:
„Upozorňujem všetkých občanov , ktorý užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28. februára 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.“

Ilustračný záber: zcr-zitnyostrov.sk