Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

„Posledný riadny termín“ súkromnej eseročky nemá záväzný charakter

10. okt 2017.

V máji tohto roka nás oslovilo viac obyvateľov nášho mesta ohľadne žltých letákov s nadpisom „OZNÁMENIE“, ktoré boli distribuované do domácností spoločnosťou AA Správa, s. r. o. V týchto dňoch letáky, obsahujúce okrem iného upozornenie na povinnosť dodržiavania právnych noriem pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča a používania komínov a dymovodov, sa opäť objavili v poštových schránkach. Súkromná spoločnosť v nich uvádza aj „posledný riadny termín pridelený pre rok 2017“, ktorý v prípade Šamorína pripadá na 11.10. a 12.10.2017. Hoci takéto skoncipovanie môže vzbudiť dojem, že uvedené termíny sú záväzné, v skutočnosti oznámenie a výzva na kontaktovanie firmy súkromnej spoločnosti nemá pre našich obyvateľov záväzný charakter.
Podľa údajov dostupných na webstránke spoločnosti účtuje firma za čistenie a kontroly komína alebo dymovodu vyše dvojnásobok sumy, za ktorú tú istú službu ponúka Komora kominárov Slovenska. Podľa webovej stránky komory pre obce a mestá Horného Žitného ostrova a tak aj pre Šamorín vykonáva túto službu Ing. Tibor Takács (t. č. 0905-277 751).

Ilustračný záber: kominarza.sk