Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

12. aug 2019.

Primátor mesta Šamorín zvoláva zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom  zriadení   v znení neskorších predpisov,  v súlade  s ust. § 4 ods. 6) Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Šamorín mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta 2019 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke MsÚ Šamorín.
Program zasadnutia nájdete nižšie.

Letöltés (PDF, 201KB)


Letöltés (PDF, 285KB)


Letöltés (PDF, 12KB)