Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Prebehla obnova náhrobného pomníka domobranca Antala Laubeho

04. jan 2018.

Meno delostreleckého poručíka Antala Laubeho je málo známe pre obyvateľov Šamorína. Menovaný bol v rokoch 1848-49, teda počas revolúcie veliteľom prístavu v Hrušove. Je pochovaný neďaleko cesty I/63, v starom cintoríne v katastri Kráľovianok.
Pri príležitosti dvojstého výročia narodenia domobranca bol jeho náhrobný kameň na podnet mládežníckej organizácie Via Nova ICS a za pomoci mestskej spoločnosti Area Šamorín, s. r. o. obnovený. Prácu realizoval István Schmiedt. János Méry, člen mestského zastupiteľstva a predseda Via Nova ICS uviedol, že prác sa zúčastnil aj Doc. Ing. Pavel Élesztős CSc., predseda komisie ochrany životného prostredia. Nový náhrobný kameň bude odhalený 15. marca 2018, pri príležitosti pietnej slávnosti k výročiu vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848-49.
Mládežnícka organizácia zahájila upratovacie práce na území starého cintorína v Kráľoviankách ešte v roku 2016, po ktorom nasledovalo niekoľko ďalších akcií. Vo februári 2017 sa vďaka tomu podarilo lokalizovať hroby šľachticov Bélu Botlóa a Zsigmonda Botlóa.

Foto: Via Nova ICS