Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Prebieha rekonštrukcia Jazdeckej ulice

31. aug 2017.

V týchto dňoch prebieha úplná rekonštrukcia Jazdeckej ulice, ktorá zahŕňa obnovu asfaltovej pokrývky cesty, vybudovanie chodníka a kanálu na odtok dažďovej vody. Práce by mali byť ukončené v polovici októbra.
Na Jazdeckej ulici chodník nebol vybudovaný a povrch cesty bol už značne poškodený – preto mestské zastupiteľstvo vyčlenilo z mestského rozpočtu na rok 2017 sumu 52 tisíc eur na realizáciu spomínaných prác. Nakoľko mestský rozpočet bol schválený behom februára, pričom podrobný realizačný plán a rozpočet výdavkov rekonštrukčných prác bol dodaný až behom jarných mesiacov, predpokladá sa, že vyčlenená suma nepostačí na vyfinancovanie všetkých nákladov. Mesto však disponuje rezervou vyčlenenou pre vyrovnanie rozdielu.
Obyvatelia dotknutej ulice boli pred zahájením prác oboznámený so zámerom mesta a privítali ho. Keďže na Jazdeckej ulici prednedávnom bola zmenená aj organizácia dopravy, táto investícia má zvýšiť aj bezpečnosť cestnej premávky.