Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Predaj predplatených parkovacích kariet v predĺženej otváracej dobe

15. mája 2017.

Prevádzkovateľ plateného parkovania, spoločnosť Area Šamorín s. r. o., je od dnešného dňa, t.j. od 15. mája 2017 k dispozícii všetkým obyvateľom mesta, ktorí majú záujem o predĺženie platnosti alebo vyzdvihnutie predplatených parkovacích kariet a voľných parkovacích kariet v predĺženej otváracej dobe.
V sídle spoločnosti, na Bratislavskej ceste č. 88. si môžu záujemcovia predĺžiť alebo vyzdvihnúť predplatené a voľné parkovacie karty od pondelka do štvrtka od 7:00 do 15:30, v piatok od  7:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod. Táto predĺžená otváracia doba je v platnosti do 18. júna 2017.
Predplatené parkovacie karty a voľné parkovacie karty sú neprenosné a vydávajú sa na konkrétne motorové vozidlo a ŠPZ. V prípade predĺženia platnosti je potrebné predložiť predplatenú alebo voľnú parkovaciu kartu vydanú v roku 2016, v prípade vydania novej karty majiteľ motorového vozidla je povinný predložiť originál osvedčenia o evidencii vozidla a preukaz totožnosti.
Area Šamorín s. r. o. prijíma len platby v hotovosti.