Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Rekonštrukcia materskej školy na Gazdovskom rade v hodnote viac ako 600 tisíc eur

2018. sep. 27

Mesto Šamorín úspešne získalo finančné prostriedky z Európskej únie na rekonštrukciu materskej školy. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je v hodnote 378 258,19 Eur, pričom celkové výdavky projektu sú vo výške 603 198,28 Eur. Rozdiel vo výške 224 940,09 Eur zabezpečuje mesto  z vlastných zdrojov.
Názov projektu je „Rekonštrukcia objektu a rozšírenie kapacity so zvýšením energetickej hospodárnosti objektu MŠ Gazdovský rad v meste Šamorín“. Zmluva o nenávratný finančný príspevok s rezortom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola podpísaná dňa 28.11.2017. Projekt má tri hlavné aktivity: rekonštrukciu objektu MŠ, stavebno-technickú úpravu areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia. Po rekonštrukcií bude môcť materskú školu navštevovať 64 detí.
Pre zdĺhavý proces kontroly verejného obstarávania sa nemohli stavebné práce uskutočniť v letných mesiacoch. Preto sa  školský rok 2018/2019 nemohol začať už v rozšírených a  vynovených  priestoroch MŠ. Mesto s vedením materskej školy však našlo riešenie. Škôlka svoju činnosť začala bezproblémovo v detašovaných priestoroch. Novozriadené dve triedy fungujú v priestoroch budovy Matice slovenskej a ostatné tri triedy v priestoroch Centra voľného času. Stravovanie im zabezpečujú kuchyne ostatných šamorínskych škôlok.
Riaditeľka materskej školy na Gazdovskom rade Zuzana Minarechová so svojimi kolegyňami majú za sebou veľký kus roboty. Vďaka nim sú deťom zabezpečené útulné, náhradné, dočasné priestory. „Koncom augusta sa na Mestskom úrade uskutočnilo veľké rodičovské stretnutie, kde sme poskytli rodičom všetky informácie,“ povedala riaditeľka škôlky Zuzana Minarechová, ktorá neskôr osobne zavolala telefonicky každému rodičovi, aby im vysvetlila situáciu a informovala ich o detašovaných priestoroch.
Zhotoviteľom rekonštrukcie na základe verejného obstarávania je OSP Danubius Dunajská Streda s.r.o. „Zatiaľ postupujeme podľa plánu. Myslím si, že napriek nepredvídaným okolnostiam časový harmonogram prác bude dodržaný,“ povedal Tomáš Vörös z OSP Danubius Dunajská Streda.

Skip to content