Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Rýchlostný maratón 2017 – rýchlosť merajú aj v Šamoríne a na 63-ke!

19. apr 2017.

Dnes ráno odštartoval tretí ročník 24 hodinovej dopravno-preventívnej akcie „Rýchlostný maratón 2017“. Polícia v našom meste kontroluje dodržanie maximálnej dovolenej rýchlosti na Gútorskej a Čilistovskej ceste a v Kráľoviankach na dvoch miestach. S kontrolami treba počítať aj na úsekoch medzi Miloslavovom a Hviezdoslavovom, Rovinkou a Dunajskou Lužnou, v Gabčíkove, v Hornej Potôni a v Dunajskej Strede na Letištnej a na ulici Gyulu Szabóa.

Polícia už tretí rok zapája širokú verejnosť do znižovania počtu dopravných nehôd. Od 3. do 9. apríla 2017 mohol ktokoľvek navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR, ale aj na Facebooku. Bolo to jednoduché, stačilo len vyplniť jednoduchú tabuľku.

Polícia počas siedmich dní dostala takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Policajti všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné bez rizika zastaviť vozidlo. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam „Top navrhovaných úsekov“. Každé krajské riaditeľstvo na základe vlastných analýz posilňuje hliadky tak, aby efektívne chránili slušných účastníkov cestnej premávky. Preto k navrhovaným úsekom od občanov pripojila aj ďalšiu stovku úsekov. Výsledný zoznam obsahuje 386 miest, na ktorých budú policajti počas 24 hodín odhaľovať priestupky za prekročenie stanovených rýchlostí. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, závažné priestupky budú policajti riešiť nekompromisne.

Navrhované úseky ciest budú operatívne využívané aj pri kontrole v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky počas celého roka.

 

Výsledný zoznam všetkých kontrolovaných úsekov je dostupný tu:

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=rychlostny-maraton-2017-policia-bude-kontrolovat-dodrziavanie-povolenej-rychlosti-na-usekoch-ktore-ste-jej-navrhli

 

Zdroj: Prezídium PZ SR

Foto: nassenec.sme.sk