Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

Šamorín sa stáva Mestom prevencie

24. mar 2017.
  1. marca, v popoludňajších hodinách sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania štafety projektu Mesto prevencie na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. Naše mesto zastupoval viceprimátor Csaba Orosz, prednosta MsÚ Ing. Ervin Sármány, Mgr. Ilona Almási, samostatná odborná referentka Referátu kultúry a športu MsÚ a Imrich Szabados, náčelník Mestskej polície, kým Dunajská Streda bola zastúpená MUDr. Zoltánom Horváthom, viceprimátorom mesta, Ing. Júliou Bubniakovou, prednostkou MsÚ, Mgr. Timeou Molnár, vedúcou odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry a Tiborom Csibom, náčelníkom Mestskej polície.

Ako Júlia Bubniaková uviedla: projekty realizované v uplynulých dvoch rokoch mestskými a inými inštitúciami Dunajskej Streda boli zamerané v oblasti prevencie na viaceré tematické okruhy.

„Ako najdôležitejšie oblasti sme si stanovili triedenie odpadu, zdravý životný štýl, šport a prevenciu kriminality mládeže“ – uviedla.

„Jediným merateľným výstupom tohto projektu je, keď na záver môžeme skonštatovať, že sme urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme tej najzraniteľnejšej generácii ukázali správny smer“ – dodal MUDr. Zoltán Horváth.

Csaba Orosz, viceprimátor nášho mesta bol toho názoru, že projekt je zameraný na existujúci problém, s ktorým sa stretávame na dennej úrovni, preto aj pre Šamorín vytvára vhodný priestor na jeho riešenie. Podľa prednostu MsÚ, Ing. Ervina Sármánya je prevencia v našom meste potrebná primárne v kruhu mladšej generácie.

Projekt Mesto prevencie bol v uplynulých rokoch realizovaný okrem iného v Banskej Bystrice, v Nových Zámkoch, v Nitre, v Seredi a v Galante.