Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

SČK organizuje opatrovateľský kurz a kurz opatrovania detí

17. júla 2017.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede organizuje v najbližších mesiacoch opatrovateľský kurz a kurz opatrovania detí. Pre evidovaných nezamestnaných umožňujú platné predpisy preplatenie účastníckeho poplatku vo výške 250 a 300 euro cez ÚPSVaR. Každý kurz trvá 226 hodín.
Slovenský Červený kríž získal v apríli tohto roku akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na vzdelávací program Kurz opatrovania detí. Po absolvovaní kurzu získajú záujemcovia osvedčenie platné na území celej Európskej únie.

Kontakty a bližšie informácie:
Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Dunajskej Strede
Alžbetínske 1203, 4 – poschodie, č. dverí 404
(vedľa pobočky VÚB , bývalá budova Perfekts)
929 01 Dunajská Streda
Telefónne číslo: 031-552 26 87
Mobil: 0903-558 908
e-mail: dunajskastreda@redcross.sk

Ilustračný záber, zdroj: huffingtonpost.com