Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Spomienková slávnosť pri Pipagyújtó

15. mar 2017.

Pietnej slávnosti k výročiu vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848-49 aj tohto roku sa zúčastnilo niekoľko stoviek obyvateľov Šamorína a priľahlých obcí.

Slávnostný prejav predniesol Mgr. Péter Óváry, zástupca riaditeľa Gymnázia Imre Madácha v Šamoríne. Gyula Magyari, radca veľvyslanectva Maďarska v Bratislave vo svojom krátkom príhovore tlmočil slová premiéra Maďarska.

Vence k pomníku padlých v rokoch 1848-49 položili predstavitelia samospráv Šamorína, Blatnej na Ostrove a Rohoviec, základnej organizácie CSEMADOK-u v Šamoríne, Mliečne, Rohovciach a Blatnej na Ostrove, základnej organizácie Strany maďarskej komunity v Šamoríne a v Báči, mládežníckej organizácie Via Nova Ifjúsági Csoport, strany Most-Híd, Občianskeho združenia Pre Šamorín – Somorjáért PT, združenia Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke Társulás, Fórum inštitútu pre výskum národnostných menšín, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, ZŠ s VJM v Mliečne, ZŠ s VJM Mátyása Corvína a Gymnázia Imre Madácha.

Spomienková slávnosť pokračovala svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie a historickou drámou „Görgey“ v MsKS.