Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Štartuje druhý ročník Parcipatívneho rozpočtu Trnavskej župy

2020. jan. 21

Vedenie Trnavského samosprávneho kraja v týchto dňoch spustilo druhý ročník participatívneho rozpočtu župy. V súvislosti s predkladaním projektov aj v tomto roku pripravilo mítingy s obyvateľmi; v okrese Dunajská Streda sa verejné stretnutia uskutočnia:
5. februára 2020 – Dunajská Streda, SOŠ rozvoja vidieka s VJM, Námestie sv. Štefana 1533/3, miestnosť č. 045,
6. februára 2020 – Šamorín, Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2,
11. februára 2020 – Veľký Meder, Obchodná akadémia, Bratislavská 38, miestnosť č. 45 S1.
Začiatok každého stretnutia je naplánovaný na 17:00.
Participatívny rozpočet je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce. Vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Trnavský samosprávny kraj dáva aj v tomto roku ľuďom, občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku.
Vlani, v pilotnom ročníku zavedenia participatívneho rozpočtu boli realizované v našom meste nasledovné projekty: Gymnazisti, hor sa na bicykel!, Park pri kaplnke pod lipami v ČilistoveSpoznávajme Šamorín – vlastivedné prechádzky pre všetkých.
Podrobné informácie v súvislosti s participatívnym rozpočtom nájdete tu.

Zdroj: tvorimekraj.sk