Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Triedený odpad – ako ďalej?

09. mar 2017.

Dnes v Šamoríne zasadalo vedenie ZOHŽO – Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve. Hlavnou témou zasadnutia boli vyhliadky do budúcna v oblasti nakladania s triedeným odpadom.

Ing. Ondrej Sárkány, vedúci kancelárie a sekretár združenia uviedol: náklady odpadového hospodárenia a zhodnocovania odpadov najmä rastlinného pôvodu, veľmi prudko rastú.

„Údržba a zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, kompostární a skládok odpadu je pri súčasných cenách veľmi náročné – povedal. – Predstavuje vážny problém, že odvoz, skladovanie a spracovanie triedeného odpadu, ktorý by mal podľa zákona zabezpečiť štát a výrobcovia či dovozcovia tovarov, funguje približne len na 60 percent. Tým pádom triedený odpad sa hromadí na zberných dvoroch; povedal by som, že situácia je kritická v celej krajine.“

Združenie v spolupráci so samosprávami v súčasnosti prevádzkuje 12 zberných dvorov, do ich modernizácie investovalo v uplynulom polroku státisíce eur. Vďaka úspešným kampaniam čoraz väčšia časť obyvateľstva sa zapája do triedenia odpadu.