Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Tvoríme kraj – blíži sa termín podávania projektov

2020. feb. 13

Šiesteho februára sa konalo stretnutie troch zástupcov Trnavského samosprávneho kraja so Šamorínčanmi. Išlo o jedno zo sedemnástich stretnutí s občanmi najväčších miest v župe, zaujímajúcich sa o projekt participatívneho rozpočtu kraja s názvom Tvoríme kraj. Ide o druhý ročník tohto projektu.
Trnavský samosprávny kraj aj tento rok vyčlenil na tento účel 250-tisíc eur, z tohto balíka je 54-tisíc eur určených na projekty z okresu Dunajská Streda. Prihlásiť sa môžu občianske združenia, fyzické osoby, nadácie alebo neziskové organizácie. Maximálny príspevok župy na jeden projekt je 5-tisíc eur. Informácie o projekte nájdete na webovej stránke tvorimekraj.sk alebo na facebooku.
Minulý rok boli kritériá výberu projektov nasledovné: inkluzivita, udržateľnosť, komunálny prínos, participácia, enviromentálnosť a inovatívnosť – originalita.
Minulý rok bolo odovzdaných 113 projektov, 89 z nich splnilo kritériá a 61 projektov dostalo dotáciu. Uspeli aj tri projekty zo Šamorína:
– úprava námestia v Čilistove
– Vlastivedné potulky po Šamoríne
– cyklogaráž pri gymnáziu
O kritériách na tento rok rozhodne 35-členná komisia župy 26. februára a zverejnené budú na spomínaných webových stránkach. Osobne si myslím, že kritériá budú podobné ako vlani.
Termín na odovzdanie projektov – popísaných textom, nepovinne ilustrovaných fotkami, nákresmi – je 6. marec. Projekty treba odovzdať cez webové rozhranie stránky tvorimekraj.sk. K projektu treba priložiť prípadný súhlas majiteľa pozemku a rôzne čestné prehlásenia.
Koncom marca sa uskutoční verejné stretnutie v Dunajskej Strede, kde každý uchádzač dostane tri minúty na prezentáciu svojho projektu. Organizátori následne zabezpečia priestor na diskusiu a spoločnú „deliberalizáciu“ – zvažovanie o kvalitách jednotlivých projektov. Na tejto prezentácii bude prítomná aj 5-členná komisia župy, ktorá urobí prvé hodnotenie a výber projektov.
Následne prebehne dvojtýždenné SMS hlasovanie občanov okresu, v ktorom bude môcť každý občan (telefónne číslo) hlasovať minimálne za tri predložené projekty. Výsledné poradie vznikne na základe odporúčania 5-člennej komisie a výsledkov SMS hlasovania.
Organizátori na stretnutí podčiarkli, že šancu majú hlavne projekty, ktoré mobilizujú ľudí, deti i dospelých, k aktivite a k účasti na tom-ktorom projekte. Projekty z minulého ročníka sú prístupné na facebookovom profile tvorimekraj.
Každý, kto má dobrý nápad pre Šamorín a okolie, sa teda môže smelo a jednoducho zúčastniť tohto projektu. Pomoc a rady ponúka Marek Krnáč, s ktorým sa dá skontaktovať na mailovej adrese marek.krnáč@trnava-vuc.sk.

Tomáš Jávorka, poslanec MsZ Šamorín