Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Úspechy študentov Gymnázia M. R. Štefánika na krajskom kole

2020. feb. 27

V čase globalizácie a širokých možností komunikácie s partnermi kdekoľvek vo svete rastie význam ovládania cudzích jazykov. Znalosť cudzích jazykov rozširuje možnosti získať lepšie platené zamestnanie v zahraničí i v zahraničných firmách na Slovensku. Preto nás teší, že sa nájdu aj takí žiaci, ktorí sú ochotní venovať sa štúdiu cudzích jazykov nie iba v rámci školského vyučovania, ale robiť aj niečo navyše, napr. zúčastniť sa na  jazykovej olympiáde. Takých žiakov máme aj na Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne.
V školskom roku 2019/2020 sa dvom našim žiakom podarilo získať druhé miesta na krajských kolách olympiád v anglickom a nemeckom jazyku v Trnave.
Lucia Muchová, študentka Kvinty, získala 2. miesto vo svojej kategórii 2A na Olympiáde v anglickom jazyku. Maximilán Hippmann, žiak Kvarty, nás potešil taktiež výborným 2. miestom v kategórii 1C na Olympiáde v nemeckom jazyku.
Aby mohli obstáť v takej náročnej postupovej súťaži, akou olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku je, musia žiaci ovládať gramatiku, rozumieť počutému  i čítanému textu,  rozprávať na vybrané témy a pohotovo reagovať na podnety poroty. To zvládli obaja výborne a držíme im palce a želáme veľa úspechov v ďalšom školskom roku.
Mgr. Linda Mókusz Hombauer