Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu 

V klube dôchodcov sa konala oslava pre jubilantov

25. apr 2017.

Občanom nášho mesta, ktorí slávili okrúhle životné jubileá 70, 75, 80, 85 a viac rokov, dnes zablahoželal v mene samosprávy viceprimátor mesta Csaba Orosz. Vo svojom krátkom prejave sa im poďakoval za celoživotnú prácu, ktorú v prospech nášho mesta vykonali a zaželal im pevné zdravie. Jubilanti obdržali ružu a sumu 30 €.