Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

V Mliečne sa realizovala najväčšia zelená investícia posledných rokov

24. apr 2017.

V rámci revitalizácie zelene v centre Mliečna bolo vysadených až 90 domorodých drevín – líp, vŕb cintorínskych, platanov, jarabín, hrabov, pagaštanov a topoľov. Počas prác zamestnanci spoločnosti Area Šamorín s.r.o. odstránili aj zábradlia s ich základmi a došlo aj k úprave priekop, okraja ciest a detského ihriska, ako aj k zatrávneniu plôch. Väčšina stromov rastúcich v Mliečne dosahuje vek 80 až 90 rokov, čo predznamenávalo potrebu revitalizácie zelene.