Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Výrub stromov za štadiónom ŠTK – situácia po prvom kole konania

06. feb 2019.

V sociálnych médiách sa v týchto dňoch objavila správa, že v mestskom lesoparku Pomlé sa má vyrúbať 148 stromov. Jedna z občianskych združení už dokonca vyzvala občanov, aby vyjadrili svoj nesúhlas – bez ohľadu na to, že dotknutý vetrolam pôvodne nebol súčasťou mestského lesoparku Pomlé (bol vysadený neskôr) a pred tým, že by v súvislosti s témou odzneli konkrétne argumenty či protiargumenty.
Na elektronickej úradnej tabuli Mestského úradu v Šamoríne sa 21. januára 2019 objavilo Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín na Športovej ulici. Žiadateľom je FC ŠTK 1904 Šamorín a. s., ako dôvod sa uvádza výstavba futbalového ihriska s umelou trávou, ktorého parametre presahujú rozmery súčasného ihriska. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom konaní vypršala dnes, 6. februára 2019. Záujem prejavilo viacero fyzických a právnických osôb.
Dnes, v predpoludňajších hodinách došlo v priestoroch ŠTK Šamorín k prvému oficiálnemu stretnutiu predstaviteľov MsÚ Šamorín a účastníkov konania, v úvode ktorého predstavitelia futbalového klubu predstavili a odôvodnili svoj zámer. Ako uviedli, výstavba futbalového ihriska s umelou trávou má zabezpečiť vhodné podmienky pre prípravu hráčov klubu v období od jesene do jari. Slovenský futbalový zväz vyčlenil na tento účel pred tromi rokmi dotáciu vo výške cca. 100 tisíc euro, avšak všetky doterajšie úsilia vedenia ŠTK Šamorín smerujúce na postavenie ihriska v inej oblasti mesta, resp. na území športového centra x-bionic® sphere, vyšli nazmar. Futbalisti klubu – vrátane vyše 200 detí – musia preto v zimných mesiacoch využívať ihriská s umelou trávou v Dunajskej Lužnej či v Senci.
Účastníci konania namietli skutočnosť, že stavebné povolenie bolo vydané skôr, než bolo začaté správne konanie na výrub drevín. Ako sme sa dozvedeli, podmienkou pridelenia dotácie bolo vybavenie platného stavebného povolenia. Predstavitelia občianskych združení a štátnych orgánov označili za nedostatočný aj počet stromov, ktoré majú byť vysadené v rámci náhradnej výstavby a namiesto 148 vyrúbaných stromov navrhli vysadiť 300 sadeníc, na čom sa predbežne aj dohodli. Pracovníčka bratislavskej pobočky Štátnej ochrany prírody a krajiny SR uviedla, že stanoviská strán sa rozhodne zblížili, kým predstaviteľ OZ Ochrana prírody Podunajska povedal: ak budú splnené podmienky, ktoré boli zahrnuté do zápisnice zo stretnutia, nevidia dôvod na zamietnutie projektu.
Samozrejme došlo aj k obhliadke dotknutého územia – 8 až 10 metrov širokého vetrolamu pozostávajúceho prevažne z agátov za tzv. starým futbalovým ihriskom. Jeho spoločenská hodnota je údajne nahraditeľná výsadbou stromov a trvalej trávnatej plochy na priľahlom poli, ktoré je tiež vo vlastníctve mesta Šamorín a ktorá by neskôr mohla slúžiť na voľnočasové rekreačné a športové účely.

Vo fotoprílohe nášho príspevku sme predmet správneho konania – vetrolam – označili na mape žltou farbou.
Téme sa budeme obšírnejšie venovať v marcovom vydaní mesačníka Šamorín a okolie