Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Vyznamenali najlepších darcov krvi nášho okresu

13. nov 2017.

Počas slávnostného odovzdania Janského plakiet, ktorá sa konala v Dunajskej Strede dňa 9. nvembra 2017, bolo vyznamenaných viac obyvateľov nášho mesta. Zlatú Janského plaketu osobne prevzal PhDr. Mgr. Ladislav Jakóczy a Štefan Czanik, diamantovú plaketu Gabriel Péder. Bronzovou Janského plaketou bola ocená aj Mgr. Méry Lilla, Melegová Annamária, Kvassayová Gabriella, Kósová Henrieta a Mészárosová Gabriela, kým Bc. Jaromírovi Urbanovi bola udelená zlatá Janského plaketa. Počas slávnostného ceremoniálu Šamorínčanom zablahoželal aj Ervin Sármány, predsnosta Mestského úradu a odovzdal dar mesta.

Foto: MS SČK Šamorín