Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Z kroniky mestskej polície

03. jan 2018.

Pre príslušníkov Mestskej polície Šamorín aj druhá polovica minulého decembra bola rušná.

Dňa 19. decembra 2017, v doobedňajších hodinách hliadka MsP Šamorín vykonávala dohľad nad odstraňovaním čiernej skládky založenej bezdomovcom z Hamuliakova vo vetrolame v súčinnosti s Area a OÚ Hamuliakovo.

20. decembra 2017, v čase o 23:07 hod. vyslala stála služba MsP Šamorín hliadku na Rybársku ulicu, kde nezistené osoby mali robiť krik. Po našom príchode krik nebolo počuť, všade bol kľud a ticho. Následne sa hliadke prihovoril oznamovateľ, ktorý uviedol, že sa hádali dve osoby, ale v čase previerky oznámenia už odišli.

21. decembra 2017, o 12:50 bola hliadka vyslaná na základe telefonického oznámenia, že v parku na Gazdovskom rade leží v kríkoch neznáma osoba. Po príchode hliadky už osoba neležala na zemi. Preverovaním bolo zistené, že ide o osobu v značne podnapitom stave, ktorá sa ospravedlnila a uviedla, že ide domov.

23. decembra 2017, o 23:15 hod. bola vykonaná asistencia pre OO PZ Šamorín v rámci súčinnosti, kedy bola hliadka požiadaná o pomoc pri predvedení podozrivých osôb, pristihnutých pri trestnom čine krádeže. Hliadka MsP predviedla jedného z podozrivých na OO PZ Šamorín, kde ho prevzala a ďalej riešila stála služba OO PZ Šamorín.

25. decembra 2017, o 19:12 hod. hliadku MsP Šamorín požiadala SS OO PZ Šamorín o súčinnosť pri preverení oznámenia na ul. Mliečňanská, kde občania z okna bytového domu vyhadzujú zábavnú pyrotechniku. Po príchode na miesto bolo prekontrolované okolie sociálnych bytov, avšak nebol zistený konkrétny byt, odkiaľ zábavnú pyrotechniku vyhadzovali. V čase prítomnosti hliadky MsP Šamorín na mieste nikto zábavnú pyrotechniku z okna nevyhadzoval.

31. decembra 2017, o 15.55 hod. hliadku MsP Šamorín vyslala SS MsP Šamorín preveriť oznámenie k suchému kanálu pri Gymnáziu, kde sa má nachádzať uhynutý pes. Po príchode na miesto bolo zistené, že oznámenie je pravdivé, vykonaným šetrením bol zistený majiteľ, ktorý po príchode svojho uhynutého psa spoznal. Menovaný bol hliadkou MsP Šamorín vyzvaný, aby uhynutého psa z miesta odstránil. Pes bol pravdepodobne zrazený osobným motorovým vozidlom.