Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Začala sa realizácia pamätníka deportovaným

2020. feb. 26

Členovia mládežníckej organizácie Via Nova Ifjúsági Csoport na čele s poslancom mestského zastupiteľstva Jánosom Mérym v sobotu, 22. februára zahájili prípravné práce na pamätníku násilne vysťahovaným pri križovatke Hlavnej ulice a Gazdovského radu, oproti nedávno obnovenej Kaplnke sv. Damiána a Kozmu.. Ide o dobrovoľnú prácu, v rámci ktorej odstránili časť dlažieb v lokalite, aby sa mohla začať doplnenie verejného osvetlenia, rekonštrukcia chodníka a revitalizácia zelene.
Via Nova ICS, občianske organizácie Vest Music & Culture PT, Somorja Hangja – Vox Samariae, základná organizácia Csemadoku a Magyar Polgári Kör vyhlásili zbierku na vytvorenie pamätníka násilne vysťahovaným v povojnovom období ešte v roku 2017. Súsošie zhotovil laureát Munkácsyho ceny György Lipcsey, organizátori zbierky chcú pamätník odhaliť 12. apríla, pri príležitosti pamätného dňa Maďarov vysídlených z územia bývalého Československa.