Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Zazvonili…

04. sep 2017.

Vyše 1600 detí sa dnes zúčastnilo slávnostného otvorenia nového školského roka v školských zariadeniach nášho mesta, ďalších, vyše 560 nastúpilo dnešným dňom do materských škôl. Najviac, vyše 1100 žiakov má ZŠ Mateja Bela, v ZŠ Mátyása Korvína s VJM sa pohybuje počet žiakov nad 460, kým ZŠ s VJM v Mliečne má vyše 60 žiakov. Gymnázium Imreho Madácha s VJM bude navštevovať v tomto školskom roku vyše 230, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika vyše 260 študentov.
Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnil aj Gabriel Bárdos, primátor nášho mesta a Csaba Orosz, viceprimátor Šamorína. Predstavitelia mesta privítali prváčikov a žiakom, rodičom, ako aj pedagógom zapriali úspešný školský rok.