Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- COV-školstvo • Správa •
2020. máj. 27

Školy a škôlky sa pripravujú na otvorenie

Od pondelka 1. júna sa časť detí vráti do materských a základných škôl. V prípade Šamorína bude výchovno-vzdelávacia práca obnovená v ôsmich škôlkach a na troch školách. V rámci príprav dnes členovia Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín vydezinfikovali detské ihriská materskýc...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej...
- Správa •
2020. máj. 27

Na margo ničenia kvetinových záhonov a lavíc

Len pred niekoľkými dňami sme informovali o tom, že pracovníci spoločnosti Area Šamorín, s.r.o. vysadili po meste vyše dva a pol tisíc kvetov. Aktivita mala pozitívny ohlas medzi našimi obyvateľmi, ale pravdepodobne vzbudila aj záujem tých, ktorí uprednostňujú „alternatívn...
- Šport •
2020. máj. 27

Rýchlostní kanoisti: preteky od júla

Super správa pre pretekárov KCK Šamorín. Vďaka priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa v polovici júla začne sezóna v rýchlostnej kanoistike. Do konca roka je naplánovaných štrnásť podujatí, v septembri by sa na Zemníku mala uskutočniť Medzinárodná regata. Prvé...
- koronavirus • Správa •
2020. máj. 27

Od dnešného dňa sa dá ísť na 48 hodín do viacerých európskych krajín

Od stredy, 27. mája sa pri cestách osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku do Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka či Švajčiarska pri návrate na územie Slovenska nebude požadovať negatívny test na ochorenie COVID-19 ani karanténa, pokiaľ...
5 nájdených