Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Kultúra •
2020. júl. 23

Rómsky kultúrny festival už túto sobotu

Už túto sobotu, 25. júla 2020 sa uskutoční na Hlavnom námestí ďalší ročník festivalu tradičnej rómskej kultúry pod názvom Ty len tancuj, kým ti hrám! Podujatie v réžii občianskeho združenia Pierdo a samosprávy mesta Šamorín prináša opäť veľa prekvapení, vystúpi aj Tibi Ruszó ...
- Správa •
2020. júl. 23

Závory na hrádzi od Kalinkova po Šamorín pravidelne poškodzujú

Závory na ľavostrannej ochrannej hrádzi Vodného diela Gabčíkovo v úseku od obce Kalinkovo po mesto Šamorín, ktoré zamedzujú neoprávnený pohyb áut, sú permanentne úmyselne poškodzované. Upozornil na to Slovenský vodohospodársky podnik – Odštepný závod Bratislava na sociálnej...
4 nájdených