Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2020. nov. 23

Porast ohrozujúce bezpečnosť prevádzky elektrických sietí je potrebné odstrániť do 7. januára

Západoslovenská distribučná, a. s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej,...
- Ostatné •
2020. nov. 23

Škôlkari majú za sebou úspešný projekt na zber dažďovej vody

Naše mesto získalo v rámci iniciatívy „DM spoločne“ na projekt zameraný na využitie dažďovej vody v prírode finančné prostriedky vo výške 1600 €. Jej cieľom bola eliminácia klimatických zmien pomocou vybudovania zelenej infraštruktúry a zberu dažďovej vody. Našim zámerom bolo...
- Správa •
2020. nov. 23

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. novembra 2020 (štvrtok) o 15.30 hod. v zasadačke Hasičskej stanice a zbrojnice Šamorín.   Program: 1)...
4 nájdených