Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 3774/2020 Lokalita: Jasná ulica, parc. č.: 1688  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 12.11.2020 Žiadateľ: Tomáš Csörgő, Jasná 5, 931 0...
- Správa •
2020. nov. 24

Do vybavenia našich hasičov pribudli nové zariadenia

V uplynulých týždňoch pribudli do strojového parku šamorínskych hasičov novinky, vrátane pár špecialít. „Za podpory samosprávy sa nám podarilo kúpiť vysokotlakový kompresor, ktorý slúži na plnenie tlakových fliaš dýchacích prístrojov – informoval Lajos Ürge, veliteľ Dobrovoľného...
- Správa •
2020. nov. 24

Výberové konanie na obsadenie pozície príslušníka Mestskej polície

Mesto Šamorín v súlade § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie príslušník Mestskej polície. Podmienky účasti výberového konania: ukončené stredoškolské vzdelani...
3 nájdených