Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2021. jan. 05

Testovanie na COVID-19 len po predbežnej registrácii

Na zoznam testovacích miest na ochorenie na COVID-19 zostavený Úradom verejného zdravotníctva SR bol zaradený aj testovací bod v Šamoríne, na Dunajskej ulici č. 1856/2 (prízemie zápasníckej haly) prevádzkovaný spoločnosťou Rescue – BH, s.r.o. To znamená, že na spomínanom odbernom...
- Kultúra •
2021. jan. 05

Koncert chrámového zboru Sancta Maria v online priestore

Chrámový zbor Sancta Maria Vás týmto pozýva na svoj tradičný, tento rok však netradičný Trojkráľový koncert. Nakoľko sa kvôli protipandemickým opatreniam tento rok živý koncert nemôže uskutočniť, členovia zboru Vás pozývajú opäť prežiť čaro Vianoc v znení chorálov z ic...
- Správa •
2021. jan. 05

Návrat do materských a základných škôl na obzore

Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown do 24. januára 2021. Mesto Šamorín od 11. januára 2021 otvorí len materské školy pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Mesto zároveň...
- Správa •
2021. jan. 05

Podateľňa MsÚ vybavuje stránky cez okná na prízemí radnice

Oznamujeme našim obyvateľom, že podateľňa mestského úradu naďalej vybavuje stránky, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. cez okná na prízemí radnice.
- Správa •
2021. jan. 05

V druhej polovici januára treba počítať s výpadkom elektriny v niektorých uliciach

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje našim obyvateľom, že 18. januára 2021, v čase od 8.00 do 16.30 hod. bude z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená dodávka elektriny na Bratislavskej a Pomlejskej ceste a na Nezábudkovej...
8 nájdených