Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2021. feb. 18

Praktickú maturitu na Súkromnej SOŠ tento rok poznačila pandémia

Školský rok 2020/21 sa síce začal prezenčne, ale zhoršujúca sa pandemická situácia zatvorila brány škôl už v druhej dekáde októbra. Predstava, že dištančná forma vzdelávania potrvá len niekoľko týždňov, spľasla ako veľká bublina. Absencia prezenčnej výučby azda najviac postihl...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Spis číslo: 487/2021 Lokalita: Kasárenská ulica, parc. č.: 3074  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 09.02.2021 Žiadateľ: City Gardens Šamorín, s.r.o., Pribylinská 4, 831 04 Bratislava Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci  vydania súhlasu na výrub 43 k...
2 nájdených