Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2021. mar. 03

Informácia pre rodičov ohľadne možného návratu žiakov do základných škôl

V súvislosti s epidemiologickou situáciou pristúpilo ministerstvo školstva k úprave formy vyučovania v školách a v školských zariadeniach od 8. marca 2021 a to nasledovne: materské školy – pokračujú v prezenčnej forme pre detí rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre...
- Správa •
2021. mar. 03

Pokračujeme vo výdaji kompostérov

Oznamujeme našim obyvateľom, že vydávanie kontajnerov na kompostovanie biologicky rozložiteľného zeleného odpadu na stanici Mestskej polície (Rybárska ulica) od 6. marca 2021 pokračuje. Nádoby si môžete prevziať každú sobotu, v čase od 8.00 do 13.00 hod. Kompostéry sú kvô...
2 nájdených