Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Spis číslo: 4700/2021 Lokalita: Kúpeľná ul., parc. č.: 915/14 k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 07.09.2021 Žiadateľ: Ján Šiška, Hornádska 16, 821 07 Bratislava Stručný opis predmetu konania: správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks drevín, druhu borovica čierna....
1 nájdených
Skip to content