Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Kultúra •
2021. okt. 08

Víkend prináša divadelné predstavenie, festival svetla a organový koncert

Víkend nám prináša opäť množstvo programov. V sobotu, 9. októbra o 10.00 hod. uvidíte v Mestskom kultúrnom stredisku detské predstavenie divadla Kuttyomfitty Társulat: Háry, a 70kedő obsitos. Predstavenie sa uskutoční v maďarskom jazyku. Večer, o 17.00 sa začína v MsKS v réžii...
- Správa •
2021. okt. 08

Mestský separačný dvor prijíma aj odpad vhodný na opätovné použitie

Vďaka projektu Združenia obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve (ZOHŽO) podporeného Európskou úniou, bol na území mestského separačného dvora na Rybárskej ulici umiestnený kontajner na prijímanie odpadu vhodného na opätovné použitie. Môžeme v ňom uložiť predmet...
2 nájdených