Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2021. okt. 22

Práce na verejnom priestranstve pred cintorínom finišujú

Rekonštrukčné práce na verejnom priestranstve pred šamorínskym mestským cintorínom budú ukončené do konca mesiaca. Výsledkom bude moderný, estetický a multifunkčný priestor v širšom centre mesta. Úprava tohto priestranstva bola jedným z najdôležitejších investícií volebného...
- Správa •
2021. okt. 22

Mesto hľadá odborného referenta stavebného úradu

Mesto Šamorín vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície odborný referent Spoločného obecného úradu, odbor stavebný v Šamoríne s nástupom do práce 1. decembra 2021. Podmienky účasti výberového konania: – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, –...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 5130/2021 Lokalita: Krížná ul., parc. č.: 196,  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 23.09.2021 Žiadateľ: Ing. Pavol Kapalla. Hlavná...
4 nájdených
Skip to content