Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 5438/2021 Lokalita: Dunajská ul., parc. č.: 2588/11,  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 27.10.2021 Žiadateľ: D.A. CZVEDLER spol....
- Šport •
2021. nov. 20

Šamorínski kajakári a kanoisti v Taliansku a v USA

Príprava rýchlostných kanoistov na novú sezónu je v plnom prúde. Keďže u nás v súčasnosti prevláda chladné počasie, najlepší šamorínski športovci si to namierili do krajín s teplejším podnebím. Csaba Zalka so svojimi kolegami so štvorkajaku sú na Floride. ,,Štyri týždne budeme v...
2 nájdených
Skip to content