Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Správa •
2022. sep. 27

Vyhodnotili sme súťaž Rozkvitnutý Šamorín

Včera, 26. septembra, sa na nádvorí Korony uskutočnilo vyhodnotenie programu zameraného na skrášľovanie prostredia v meste s názvom Rozkvitnutý Šamorín, ktorú samospráva spustila v máji tohto roku. Cieľom súťaže o najkrajšie predzáhradky a kvitnúci balkón bolo upriamiť pozornosť...

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 3408/2022 Lokalita: Pomlejská cesta, parc. č.: 1054, 1055/2 v  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 07.09.2022 Žiadateľ: Ing. Joz...
- Správa •
2022. sep. 27

Seniorom odovzdali hodinky signalizujúce potrebu pomoci

Včera, 26. septembra, boli za prítomnosti mestskej poslankyne Edity Bauer, predsedníčky komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej MsZ odovzdané siedmim seniorom zo Šamorína náramkové hodinky Santea Watch, signalizujúce potrebu pomoci. Tieto hodinky s vlastnou SIM-kartou fungujú na...
- Kultúra •
2022. sep. 27

Cez víkend: Festival svetla Sérum v MsKS

V piatok a sobotu 30. septembra a 1. októbra 2022 sa v našom meste po druhýkrát uskutoční Festival svetla Sérum. V budove Mestského kultúrneho strediska umelci predstavia verejnosti koncept videomapingu – maľby svetlom. Vo výstavnej sieni budú vystavené interaktívn...
4 nájdených
Skip to content