Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín

Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub drevín v zmysle § 82 ods.7) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Spis číslo: 4177/2022 Lokalita: Nová ulica, parc. č.: 709 v  k.ú. Šamorín Dátum podania žiadosti : 07.11.2022 Žiadateľ: Peter Gašparik, Nová 38, 931 01...
- Kultúra •
2022. dec. 01

Súbor Csalló pripravil na jubileum jedinečný program

V poslednú novembrovú sobotu sa v Mestskom kultúrnom stredisku konal galavečer súboru pod názvom Csalló 45. Hľadisko praskalo vo švíkoch. Súčasní aj niekdajší tanečníci a muzikanti predviedli publiku z príležitosti 45. jubilea súboru veľkolepý program zostavený niekoľkými...
3 nájdených
Skip to content