Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu
- Šport •
2023. jan. 18

Csaba Zalka: operácia ramena a darček od svojich báb

Medzi dvoma sústredeniami v Miami sa rýchlostný kanoista Csaba Zalka rozhodol k radikálnemu kroku. Absolvoval operáciu ramena. ,,Rameno ma obmedzovalo skoro celú sezónu. Nepomáhali injekcie a ani žiadne iné liečby, takže operácia bola nevyhnutná. Absolvoval som ju vo Viedni,”...
- Správa •
2023. jan. 18

V sobotu 21. januára sa koná referendum o predčasných voľbách

V sobotu 21. januára 2023 sa obyvatelia Slovenska budú môcť vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením NR SR. Hlasovacie miestnosti budú po celej republike otvorené od 7.00 do 22.00 hod., volič obdrží jeden hlasovací lístok s...
- Správa •
2023. jan. 18

Kvetoslavov hľadá riaditeľov materskej a základnej školy

Obec Kvetoslavov vypisuje konkurz na obsadenie funkcie – riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Hlavná ulica č. 264/67 a – riaditeľky/ riaditeľa Základnej školy Kvetoslavov 266, Školská ulica 266/3. Predpokladaný nástup v prípade riaditeľa MŠ: 1. júna 2023, v prípade...
- Správa •
2023. jan. 18

Mimoriadny odpočet vodomerov v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. touto cestou informuje verejnosť, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške 1,27 €/m3 bez DPH a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody...
4 nájdených
Skip to content