Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

22. apríla je tu opäť veľké jarné upratovanie!

2017. apr. 13

Vedenie nášho mesta už po desiatykrát organizuje veľké jarné upratovanie, v rámci ktorého sa môžu dobrovoľníci zapojiť do zberu odpadov v odľahlejších, menej frekventovaných častiach Šamorína. Zraz záujemcov je pri vstupných bránach základných škôl mesta.

„Každého občana mesta, ktorému záleží na čistom a bezodpadovom životnom prostredí, očakávame na deviatu hodinu – uviedol Arnold Kocsis, vedúci referátu životného prostredia mestského úradu. – Odpadové vrecia, ochranné rukavice a odvoz smeti zabezpečí organizátor. Samozrejme sa postaráme aj o občerstvenie a kotlíkový guláš.“

Čo sa týka doterajšej úspešnosti jarného upratovania, počas predchádzajúcich deviatich ročníkov sa akcie zúčastnilo približne tisíc obyvateľov mesta; množstvo pozbieraného odpadu predstavovalo 14 až 28 metrov kubických ročne.

Dobrovoľnícka akcia bude zameraná na zber odpadov pri cestách „Négyeseki“ a „Ötösöki”, pri starej Hrušovskej ceste, pri brehu zdrže a priesakového kanála smerom na Čilistov a v okolí rybníka v Mliečne. V prípade nepriaznivého počasia veľké jarné upratovanie sa uskutoční o týždeň neskôr, 29. apríla.

24_TAVASZI NAGYTAKARITAS_SK