Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Ad: Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke

2018. aug. 24

V súvislosti s článkom zverejnenom na webovom portáli Šamorínčan.sk dňa 23. augusta 2018 pod titulkom Mesto zamietlo petíciu obyvateľov proti bytovke vedenie Mesta Šamorín považuje za dôležité uviesť nasledovné fakty:
– dokument Oznámenie výsledku vybavenia petície bolo dňa 9. augusta 2018 zverejnené na oficiálnej webovej stránke mesta Šamorín s plným odôvodnením,
– textáciu článku na portáli Šamorínčan.sk v znení „nejde o obyčajnú prestavbu už existujúcej budovy, ale o novú bytovku“ žiaľ považujeme za zavádzajúcu, nakoľko podľa platného územného plánu dotknutá budova môže byť prestavaná so zachovaním funkcie občianska vybavenosť a s možnosťou nadstavby o jedno nadzemné podlažie s možným využitím na bývanie,
– zároveň chceme upriamiť pozornosť aj na skutočnosť, že v predmetnej veci bolo zahájené územné konanie, ktoré je v súčasnosti prerušené a vôbec sa nezačalo ešte konanie na vydanie stavebného povolenia.

Skip to content