Mesto Šamorín - Somorja Város
Menu

Autobusová linka Čilistov-Kvetoslavov bude od júna zrušená

2020. máj. 19

Prevádzku autobusovej linky premávajúcou medzi Čilistovom a železničnou stanicou v Kvetoslavove v zmysle dohody vedenia trnavskej župy a mesta Šamorín 31. mája ukončia. Jedným z dôvodov vyradenia linky je očakávané zníženie rozpočtu mesta v dôsledku výpadku časti príjmov z podielových daní, čo v prípade Šamorína predstavuje okolo 1,6 mil. eur na tento rok. Autobusová linka začala premávať v máji roku 2015, na jej financovaní sa spolupodieľal Trnavský samosprávny kraj, mesto Šamorín a športový a voľnočasový rezort x-bionic® sphere. Spočiatku premávala 25-krát denne, ale počet spojov bol pre nízku vyťaženosť zredukovaný na 19. Neskôr x-bionic® sphere odstúpil od spolufinancovania linky, odvtedy dve tretiny nákladov hradila samospráva nášho mesta, tretinu VÚC Trnava. V prípade Šamorína to činilo vyše 20 tis. eur ročne. Dôvodom zrušenia linky č. 201 429, prevádzkovanej spoločnosťou SAD Dunajská Streda, a.s. je jej nízka vyťaženosť a výpadok časti príjmov z podielových daní zapríčinený pandémiou COVID-19.